Uitvoering

analyse, consultancy, uitvoering & ontwikkeling

-De basis is een intakegesprek om gezamenlijk de mogelijkheden te bespreken. Hierbij wordt gelet op de huidige databestanden, klantinformatie en doelstellingen
-Ad random wordt een test gedaan met 20.000 klantenrecords die in twee stappen worden geanalyseerd:

1. Wat zijn de objectieve kenmerken zoals omzet, aantal bestellingen, productportfolio. Dit is de basis voor de RFMcriteria.

2. Na overleg over de bevindingen vindt een fuzzy matching plaats, waarbij naar specifieke indicatoren wordt gekeken (common denominators) als basis voor de marketingstrategie. Op basis van deze gedragsclusters worden algoritmes bepaald. Hierna volgt het monitoren van de resultaten waarna de methodiek uitgebreid kan worden tot het hele klantenbestand. Analyse as a service gebaseerd op cloudtechnologie is ook een mogelijkheid.

Tenslotte kunnen de clusters in een vaste tijdscyclus (bijvoorbeeld per kwartaal) opnieuw worden bepaald. Ook is het mogelijk om de algoritmes in te voeren in de eigen systemen.
De analyses kunnen de basis zijn voor een platform.