Quickscan

analyse, consultancy, uitvoering & ontwikkeling

Quickscan is een analyse van databases, datwarehouses, van organisaties die willen weten of investeringen in datamining winstgevend voor hen zullen zijn. Tevens wordt op basis van de Quickscan bepaald wat het doel van analyses is, hoe deze opgezet moeten worden en welke algoritmes hieruit afgeleid kunnen[1] worden.


[1] Fuzzy reasoning builds this understanding into the process rather than tacking it onto the end. Fuzzy logic can model nonlinear functions of arbitrary complexity. You can create a fuzzy system to match any set of input-output data. … Fuzzy logic can be blended with conventional control techniques.